dinsdag 8 december 2015

Eerste keren

De eerste keren. Zo zou ik het thema van mijn begin als penningmeester van JMA willen beschrijven. Eerste bestuursvergadering, eerste keer het ontmoeten van het team, eerste aanvragen doen, eerste mailtjes versturen en de eerste keer een bijeenkomst bezoeken in de functie als penningmeester van JMA. Over die laatste eerste keer wil ik het in dit eerste blog gaan hebben.

De Jonge Klimaattop was het eerste evenement dat ik bezocht als penningmeester van JMA. Wat een plek om mee te beginnen! Meer dan 100 jongeren waren samengekomen in Utrecht om te praten over de duurzame toekomst van Nederland. Dit evenement was georganiseerd door Studenten voor Morgen en de Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling en bracht scholieren, studenten en young professionals vanuit het hele land samen om naar oplossingen te zoeken. Iedereen had zijn eigen persoonlijke verhaal te vertellen en vertelde vol passie over hun drijfveren om met duurzame ontwikkeling bezig te zijn. Zoals Lawrence het laatst al mooi verwoordde: "de jongeren zijn niet alleen de toekomst, we zijn ook het nu!".

Foto van StudentenvoorMorgen

Om al deze energie in goede banen te leiden waren er verschillende activiteiten georganiseerd. Deze waren opgedeeld in vier categorieën: DIY(workshops), Food for Thought(colleges), de bioscoop en Praatjesmakers (discussies). Met de klimaattop in Parijs in het achterhoofd werd er bij deze laatste categorie met goede ideeën gesmeten. Als deze Nederlandse jongeren het daar straks voor het zeggen zouden hebben was daadkracht in ieder geval geen probleem! De input werd allemaal verzameld zodat de Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling onze ideeën straks kunnen overhandigen aan Staatssecretaris Dijksma.

De leden van JMA zijn natuurlijk ook niet op onze mond gevallen. Waar nodig is laten wij flink van ons horen en dit was misschien dan ook wel een van de redenen dat het bestuur gevraagd was om een van de sessies te begeleiden. De JMA-sessie ging over duurzaam consumeren onder jongeren. Willen jongeren anders consumeren? Willen jongeren alleen maar meer, meer, meer of zijn ze bereid om ook minder genoegen te nemen? Wat zijn interessante andere manieren om met consumptie om te gaan?

Deze vragen werden onder leiding van Lawrence en mijzelf gesteld aan een groep jongeren en gaf ons veel om over na te denken. Wat wij zouden mee willen geven aan staatssecretaris Dijksma was samengevat dat de jongeren vooral andere producten op een andere manier willen consumeren, waar eerlijkheid en transparantie in de keten centraal staan. Wij hoeven deze producten niet per se te bezitten maar willen ze benutten. Toffe alternatieven als de Kledingbibliotheek zijn voorbeelden van deze visie. Horen we volgende keer ook jullie mening?

Als afsluiting was er nog een echte klapper. De presentatie van het Manifest van de Jonge Klimaatbeweging! Dit is het resultaat van een samenwerking tussen Studenten van Morgen, JMA en de Jongerenvertegenwoordigers Duurzame ontwikkeling naar de VN. Het manifest roept uit naam van 23 jongerenorganisaties de regering op om echte doelen te zetten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Geen halfzachte plannen, maar 40% broeikasgasemissie reductie en 20% duurzame energie in 2020! Om dit verder onder de aandacht te brengen werden er ook twee persvoorlichters gekozen. Met de allure van een volleerd jurist ondervroeg onze eigen voorzitter Lawrence de kandidaten, waarna de aanwezige jongeren kozen voor Maria Gomez en Gjalt Annega. Nogmaals mijn felicitaties aan beide!

Foto van StudentenvoorMorgen


Kortom, ik wil zeker spreken over een geslaagd eerste bezoek aan een bijeenkomst als penningmeester van JMA! Zie ik jou bij de volgende keren?
Tim de Kruiff

Meer weten over het Jongeren Klimaatmanifest? Zie de site van de Jonge Klimaatbeweging:
http://www.jongeklimaatbeweging.nl/
Nog meer informatie gewenst over de Jonge Klimaattop? Zie deze site:
https://dejongeklimaattop.wordpress.com/
Als laatste de site van de Kledingbibliotheek, een tof initiatief in Utrecht:
http://www.dekledingbibliotheek.nl/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten