woensdag 27 januari 2016

JMA is niet 25 jaar oud

Terugkijkend op 2015, kan ik alleen maar concluderen dat het een geweldig jaar was. 2015 was het jaar van de Underwear Run met A-dam Underwear als sponsor. 2015 was het jaar van de Festival Tour Fashion For The Future. 2015 was het jaar van het jongerenmanifest en de Jonge Klimaatbeweging. 2015 was het jaar van acties, bestuur wisselingen, actieve jongeren én het jaar dat JMA 25 jaar oud was.

Jongeren Milieu Actief is op 8 november 1991 opgericht als vereniging, maar als groep was dat al medio januari 1990. JMA werd toentertijd opgericht als actiegroep voor een grootschalige manifestatie. Daarna spraken de oprichters anderhalf jaar lang over de toekomst van Jongeren Milieu Aktief. Uiteindelijk zagen ze genoeg toekomst in een jongerenvereniging met milieu als thema. Dit waren de eerste stappen van JMA.

Pluk de dag, niet de toekomst

Dit betekent dat JMA als groep en naam al 26 jaar oud is, terwijl de vereniging pas in november 25 jaar oud wordt. Het is ontzettend leuk om naar de geschiedenis van JMA als groep en als vereniging terug te zien. Het geeft weer hoe de toenmalige tijdgeest was, het beeld over milieubewuste jongeren en aan welke onderwerpen aandacht besteed werd.

Wij zijn als vereniging ver gekomen sindsdien. Jongeren zijn gekomen en gegaan, overwinningen en tegenslagen zijn niet onbekend voor JMA en het (internationaal) klimaatbeleid wisselde enorm af in de afgelopen 25 jaar. Maar één ding staat vast en dat is dat jongeren zich geen genoegen nemen met een simpele afwijzing of een simpele korte termijn oplossing als het gaat om klimaat en de aarde.

JMA heeft van zich laten horen bij verschillende onderwerpen, tijdens verschillende acties en heeft diverse acties, campagnes en projecten zelf opgestart. Alles werd gedaan én (vaak) vrijwillig met het doel om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. 
Flyer voor milieumanifestatie van JMA
Dat maakt JMA tot zo'n unieke organisatie. We hebben een rijke geschiedenis van betrokken jongeren, die onbaatzuchtig zichzelf inzetten voor een betere wereld zonder gevaarlijke klimaatverandering. Je kan jezelf de vraag stellen wat JMA nou echt uniek maakt en of het niet hetzelfde is als elk andere jongerenorganisatie.

Ik ken geen enkele andere jongerenorganisatie, die zo lang heeft volgehouden op zo'n belangrijk onderwerp, met zoveel verschillende aspecten. Bij gevaarlijke klimaatverandering en het tegengaan ervan, praten we ook over intersectionaliteit, diversiteit, het economische systeem, het politieke stelsel, feminisme, empowerment en het financiële systeem vanuit een perspectief waarbij de mensheid niet centraal staat maar juist de natuur, ecosystemen en de aarde zelf.

Dit had het JMA logo kunnen zijn. Alleen werd het hem uiteindelijk niet.

Wanneer ik bij een Europees evenement van Young Friends of the Earth The Europe ben of bij een activiteit van partners, dan ervaar ik regelmatig een groepsgevoel, waarbij iedereen dezelfde idealen heeft en voor hetzelfde doel gaat. Dat sterkt mij, en met mij vele mensen enorm en creëert een levendige en actieve beweging.

Dat betekent niet dat we geen verbeterpunten zien. Bij JMA zorgen we nog onvoldoende voor een groepsgevoel. We creëren nog onvoldoende meerwaarde van een JMA lidmaatschap. We hebben nog onvoldoende zichtbaarheid in het maatschappelijke middenveld en JMA is nog niet dé jongerenmilieuvereniging van Nederland.

Ook zien we nog genoeg mogelijkheden tot verbetering als het gaat effectiviteit van onze acties, campagnes en projecten. Het aantal actieve jongeren staat ook nog in schril contrast met onze ambities als jongerenmilieuvereniging. Het komend jaar heeft het bestuur daarom ook hoge ambities. We gaan ons richten op het activeren van de huidige leden en meer effectief te werk gaan.

Daarvoor hebben we iedereen nodig. Ook juist wanneer we onze missie, visie en strategische doelen (Algemeen Beleidsplan) gaan herzien. Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering eind mei/begin juni, gaan we daarover hebben en zal er een stemming over het Algemeen Beleidsplan plaatsvinden.

Uiteindelijk gaat het om het impact van JMA. Dat kan niet zonder jou. Om daad bij woord te voegen, gaan we een maandelijkse ledenborrel organiseren voor binding en versterking van de vereniging. Als bestuur zijn we altijd aanspreekbaar voor jou, voor opmerkingen, tips en vragen. Schroom niet en leg vooral het vuur aan onze schenen.

Lawrence

#JMA25


donderdag 21 januari 2016

Het Begin

Het is het jaar 1990. Een groep vrienden, studerend aan de Universiteit van Wageningen, zijn het zat. Geïnspireerd door het Brundtland rapport en andere demonstraties vinden deze jongeren het tijd voor actie. Er moet iets veranderen. Het zou het begin kunnen zijn van een spannend boek of van een film. Het is echter het begin van een ander verhaal, het verhaal van JMA.

We vieren dit jaar het 25-jarig bestaan van onze vereniging. Om dit te vieren gaan wij dit jaar verschillende activiteiten organiseren, onder andere blogs die de geschiedenis van onze organisatie beschrijven. Dit is mijn eerste blog die de beginjaren van onze organisatie beschrijven.
De eerste stappen werden dus al 26 jaar geleden gezet. JMA begon als een groep vrienden die een grote milieudemonstratie wilden organiseren. De grote antikernwapendemonstraties in de jaren 80 waren de inspiratie voor deze jongeren. Een demonstratie voor intergenerationele eerlijkheid moest worden georganiseerd, die aandacht zou geven aan de grote milieuproblematiek van die tijd.
Het plan vond snel aanhang binnen de studie milieuwetenschappen van de Universiteit Wageningen.
Al snel werden de eerste folders in college gevouwen. In Wageningen werd een kraakpand gevonden dat de komende jaren kon dienen als hoofdkantoor. Hier werd de milieudemonstratie voorbereid maar zal ook het toneel zijn van de eerste ALV en de oprichting van JMA.
De studenten in Wageningen kregen al snel navolging in andere steden. Vriendengroepen in verschillende plekken stichten hun eigen JMA-tak. Van steden tot kleine dorpen, JMA als nationale organisatie was geboren.Op zaterdag 20 april 1991 was het dan eindelijk zover. Op Earthday werd in Den haag op het malieveld het grote jongeren milieuspektakel georganiseerd. Op dit evenement zijn naast JMA verschillende andere organisaties aanwezig, waaronder Milieudefensie. Op dit moment in het verhaal staat JMA nog volledig los van Milieudefensie, al wordt er redelijk snel gesproken over eventuele latere aansluiting binnen JMA.
Overal op het Malieveld werden doe-programma's georganiseerd. Van een workshop actievoeren van Milieudefensie tot een afkickcentrum van het groeimodel door de Groenen, het was in ieder geval een bijzondere demonstratie.
JMA organiseerde als start van de actie 'Een Maand Milieuvriendelijk Leven' een milieu hindernisbaan. De hindernissen die mensen moeten overwinnen om milieuvriendelijk te leven werden in beeld gebracht. De deelnemers klommen over auto's, breken door bergen plastic bekertjes, slechten de blik-slalom en gaan wankelend over bakken met vies schuimend water. Het moet een gezicht zijn geweest.'Een Maand Milieuvriendelijk Leven' was de eerste actie van JMA. Het was een actie gericht op het mogelijk maken tot milieuvriendelijk leven. Rode en groene kaarten werden verspreid. Op de rode kaarten konden mensen hindernissen schrijven die het niet mogelijk maakte om milieuvriendelijk te leven. Winkels die alleen kartonnen melkpakken verkochten of plekken waar geen bussen reden, alles werd opgeschreven en opgestuurd naar JMA. De eerste kaarten werden ingevuld door Minister Alders(Vrom) en de actie werd een succes. De vele rode en groene kaarten, waar groene kaarten gingen over goede initiatieven, werden verzameld en aan vicepremier Kok aangeboden. JMA had zijn naam stevig geïntroduceerd.De organisatie kon niet meer terug. Het begin van JMA was een groot succes en de noodzaak voor een jongerenmilieuorganisatie was duidelijk. Maar hoe nu verder?
Om deze vraag te beantwoorden kwamen een dertigtal jongeren in het weekend van 29 en 30 juni 1991 bij elkaar in Wageningen. Zij besloten om in september een “JMA nieuwe stijl” op te richten, een landelijke jongerenmilieuorganisatie in de vorm hoe wij JMA nog steeds kennen.
Uit het visiedocument van die tijd blijkt de grote ambitie die JMA al vanaf het begin tentoonstelde. Maatregelen die nodig geacht worden om milieuproblemen op te lossen moeten zonder “halfzachte compromissen worden doorgevoerd”. De visie van toen is nog steeds de kern van onze organisatie. Welvaart moet niet alleen gemeten worden aan economische maatstaven. Economische groei moet niet als het hoogste doel worden gezien. Wij willen een milieuvriendelijke maatschappij waarin mensen bewust ervoor kiezen om milieuvriendelijker te leven. Veel is er niet veranderd door de jaren heen. JMA heeft ook 25 jaar na zijn oprichting zijn relevantie niet verloren maar van de eerste jaren valt veel te leren. Op naar de volgende 25!

Tim

#JMA25