maandag 11 april 2016

Ik zoek kleur!

Je leest het goed. Ik zoek kleur.

Ik concludeer dat we binnen JMA te weinig aandacht hebben gegeven aan het thema kleur en diversiteit en daarom ook een ernstig tekort aan kleur en diversiteit hebben. Wij hebben jongerenparticipatie op het klimaat als doel, maar daarin vergeten we vaak de verschillen in sociaaleconomische klasse, opleidingsniveau, geslacht, seksuele geaardheid maar vooral bij de etnische achtergrond Het komt vooral erop neer dat we weinig mensen van kleur hebben.

Indien je nu kijkt naar JMA, heeft alleen ik en onze sociale media kanjer een niet-Westerse etniciteit, terwijl de rest van de geweldige mensen wit zijn. Indien je kijkt naar het geslacht, dan hebben we een overschot aan vrouwen als vrijwilliger, medewerker en stagiair terwijl mannen wel goed vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Als het gaat om het opleidingsniveau, geniet iedereen het hoger onderwijs. Alleen ik heb VMBO en MBO gevolgd. Als het gaat om seksuele geaardheid, hebben we, op een enkeling na, uitsluitend heteroseksuele mensen aan het werk.
Photograph: Fiona Hanson. AP images for Avaaz
Je kan jezelf afvragen of het een verschil maakt dat een Nederlandse jongerenorganisatie niet de Nederlandse samenleving vertegenwoordigd in haar samenstelling. Je kan jezelf afvragen of ik hierover een punt moet maken of dat ik aan het overdrijven ben omdat JMA nog nooit zo kleurrijk en divers was. Mijn antwoord is dat het wel een verschil maakt, dat ik wel een punt hierover moet maken en dat, ondanks dat JMA nog nooit zo kleurrijk en divers was, dat het nog steeds niet goed is. Naar mijn mening kan het altijd beter en is het een eindeloos proces naar een betere jongerenorganisatie en jongerenbeweging.

JMA is van mening dat een burgerbeweging de enige optie is om de gevaarlijke klimaatverandering het hoofd te bieden. Alleen dan kan een samenleving een transitie van een koolstofrijke economie naar een koolstofvrije variant realiseren én doen standhouden. Met een burgerbeweging geven we een stem aan het individu en kan het individu haar omgeving beïnvloeden ten goede van de samenleving en het klimaat.

Als wij gaan kijken naar de Europese klimaatbeweging, dan richt het zich voornamelijk op schone energie en de uitstoot die mobiliteit teweeg brengt. Maar als we kijken naar onze collega’s van ‘Global South’, dan maken zij zich over hele andere dingen zorgen. Ze hebben te maken met enorme droogte of juist overstromingen, tekort aan eten, milieuvervuiling door o.a. oliebedrijven en zelfs met het feit dat hun eilandstaten misschien gaan verdwijnen door de stijging van de zeespiegel.

Photo Credit: Mathias Eick EU/ECHO
Wij, de Europese klimaatbeweging, vinden dat rijke Westerse landen meer verantwoordelijkheid hebben en die ook moeten nemen vanwege hun historische uitstoot en het feit dat deze landen meer kennis en (financiële) mogelijkheden hebben in vergelijking met de ‘Global South’. Dat betekent dat wij dus ook de verantwoordelijkheid hebben om meer actie te eisen van onze regeringen.

Alleen krijgt de Europese klimaatbeweging deze signalen niet altijd als we niet intensief samenwerken met onze zuidelijke collega’s, maar ook niet als de groep alleen maar bestaat uit hoogopgeleide, oudere, witte mannen uit de middenstands- en hogere klasse. Europa is etnisch zeer divers, maar de Europese klimaatbeweging juist niet, laat staan de Nederlandse klimaatbeweging. In een diverse en sterke klimaatbeweging kan men elkaar attenderen op de situatie in Europa en in 'the Global South', kan men beter inleven en inspelen op de gevoelens en zorgen van de andere burgers maar de grootste kracht is dat je overal aanwezig kan zijn en mensen kan informeren over de klimaatcrisis. Het is enorm krachtig als iedereen vertegenwoordigt wordt want dan kan je niet uit elkaar worden gespeeld omdat het niet meer een wij (Westerse landen) vs zij (niet-Westerse landen) strijd wordt, maar een wij(mensheid) vs klimaatverandering strijd.  

Er wordt weleens gesproken over White privilege, maar de Europese klimaatbeweging heeft ook een European privilege. Wij hebben meer verantwoordelijkheid, maar vergeet niet dat wij ook veel meer middelen tot onze beschikking hebben. De meeste mensen van ons hoeven zich geen zorgen te maken over onze veiligheid als activist, over een dak boven ons hoofd, of we genoeg eten hebben en of het geaccepteerd is om over het klimaat te praten.

Wij kunnen niet pretenderen dat we een burgerbeweging zijn als we niet mensen met een kleurtje en met verschillende eigenschappen aan ons gaan binden. Wij kunnen nooit de samenleving vertegenwoordigen met één soort mens, met altijd dezelfde achtergrond en hetzelfde opleidingsniveau. Bij conferenties spreek ik steevast jongeren en mensen met een kleurtje aan en uiteindelijk kom ik altijd met deze mensen tot de conclusie dat het met de diversiteit binnen de klimaatbeweging bar voor staat. Dat is nog zwak uitgedrukt.

Door een gebrek aan diversiteit voelen mensen zich niet verbonden met de Nederlandse of Europese klimaatbeweging, want er zijn geen aanknopingspunten voor hen. Zij hebben het idee dat het gaat om een groepje witte mensen met een geitenwollen sokken cultuur. Indien grote groepen mensen zich niet kunnen identificeren met ons, dan zullen zij nooit actief betrokken worden.

Ik kan mezelf ook een schouderklopje geven, want sinds mijn toetreding tot het bestuur heeft JMA nog nooit zoveel aandacht aan diversiteit en kleur gegeven. Zelf concludeer ik, dat juist ik tekort ben geschoten bij het belichten van dit beladen onderwerp. Juist ik zou dit onderwerp continue moeten belichten binnen JMA, de Nederlandse Klimaatbeweging, bij de overheid, maar vooral dit onderwerp bij mijn vrienden van niet westerse etniciteit aankaarten. Mensen kunnen juist zichzelf identificeren met JMA doordat ik actief ben en daardoor moet juist ik mijn gezicht continu laten zien.

JMA zet geen vacatures specifiek uit bij netwerken van mensen met een niet-westerse etniciteit. JMA heeft geen vacatures uitsluitend voor mensen met een kleurtje of voor mensen van een ander soort opleidingsniveau. De campagnes worden niet aangepast op de verschillende doelgroepen en hebben momenteel geen feeling met de jongeren van de lagere sociaaleconomische groepen. JMA is niet aanwezig bij discussies, debatten en workshops over andere onderwerpen arbeid terwijl het juist belangrijk is om zichtbaarheid te creëren. Maar vooral omdat mensen zien dat JMA geen ‘one issue’ organisatie is en klimaatverandering geen ‘one issue’ onderwerp is.
JMA kan wel trots zijn op zichzelf vanwege het jongerenklimaatmanifest. Dankzij de inzet van JMA, StudentenvoorMorgen en de Jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling bij de VN hebben we een diverse groep van ondertekenaars bij elkaar kunnen brengen. Dankzij deze jongerenorganisaties kunnen we met trots zeggen dat het jongerenmanifest de Nederlandse jongeren vertegenwoordigt. Van de Nederlandse Dove Jongeren tot aan IFMSA-NL, Fawaka Nederland, FNV Jong en de jongerenambassadeur van SRGR. Wij moeten continu het contact opzoeken met andere jongerenorganisaties voor een brede coalitie tegen klimaatverandering. Samen sta je immers sterk. Juist jongeren zijn vaak ambitieus en zijn niet bang om tegen de stroom in te zwemmen.

Ik zoek dus kleur. Ben jij geïnteresseerd in het onderwerp en/of in JMA, maar ben je niet zeker of je bij de vereniging past? Neem dan contact met mij op en ik ga samen met jou opzoek naar iets dat wel bij je past. Of dat nou binnen JMA is of binnen de Nederlandse klimaatbeweging/Jongerenklimaatbeweging. Ook ga ik actief JMA en de vacatures van ons promoten bij de diverse groepen. Ruikt dit naar politiek-correct gedrag of naar positieve discriminatie? Het is juist niet politiek acceptabel om zulke uitspraken te maken, want je wordt al snel uitgemaakt tot opportunist en het voortrekken van bepaalde groepen. Het getuigt juist van manieren en waarden om te begrijpen dat bepaalde groepen het moeilijker hebben om de juiste vertegenwoordigen te krijgen en dat wij, degene met het privilege en de meeste mogelijkheden, hen moeten helpen bij het verkrijgen van die juiste vertegenwoordiging en continu het gesprek moeten aangaan.

Niet alleen ik zal actiever zijn op dit onderwerp, maar ook JMA. JMA is een felle voorvechter voor intersectionaliteit, klimaatrechtvaardigheid en voor een inclusieve samenleving. Daarom organiseert JMA samen met Fawaka Nederland, een platform voor cross-over tussen de sociale en groene kant, een discussieavond over de diversiteit binnen de Nederlandse klimaatbeweging en het gebrek daarvan. Het zal op maandag 23 mei in Crea te Amsterdam plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd of heb je een mening hierover? Kom langs en laat van je horen. Alleen dan kunnen we samen het hoofd bieden aan het gebrek aan diversiteit. 

Denk jij dat ik hier onzin aan het vertellen ben of dat het een slap verhaal is? Schroom niet en leg mij het vuur aan de schenen. Alleen dan word ik sterker en alleen dan kan ik andere mensen beter helpen want we moeten het samen doen. Samen kan het anders. Wil je handen uit de mouwen steken? Word dan lid of doneer en maak een verschil in de samenleving!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten