woensdag 27 januari 2016

JMA is niet 25 jaar oud

Terugkijkend op 2015, kan ik alleen maar concluderen dat het een geweldig jaar was. 2015 was het jaar van de Underwear Run met A-dam Underwear als sponsor. 2015 was het jaar van de Festival Tour Fashion For The Future. 2015 was het jaar van het jongerenmanifest en de Jonge Klimaatbeweging. 2015 was het jaar van acties, bestuur wisselingen, actieve jongeren én het jaar dat JMA 25 jaar oud was.

Jongeren Milieu Actief is op 8 november 1991 opgericht als vereniging, maar als groep was dat al medio januari 1990. JMA werd toentertijd opgericht als actiegroep voor een grootschalige manifestatie. Daarna spraken de oprichters anderhalf jaar lang over de toekomst van Jongeren Milieu Aktief. Uiteindelijk zagen ze genoeg toekomst in een jongerenvereniging met milieu als thema. Dit waren de eerste stappen van JMA.

Pluk de dag, niet de toekomst

Dit betekent dat JMA als groep en naam al 26 jaar oud is, terwijl de vereniging pas in november 25 jaar oud wordt. Het is ontzettend leuk om naar de geschiedenis van JMA als groep en als vereniging terug te zien. Het geeft weer hoe de toenmalige tijdgeest was, het beeld over milieubewuste jongeren en aan welke onderwerpen aandacht besteed werd.

Wij zijn als vereniging ver gekomen sindsdien. Jongeren zijn gekomen en gegaan, overwinningen en tegenslagen zijn niet onbekend voor JMA en het (internationaal) klimaatbeleid wisselde enorm af in de afgelopen 25 jaar. Maar één ding staat vast en dat is dat jongeren zich geen genoegen nemen met een simpele afwijzing of een simpele korte termijn oplossing als het gaat om klimaat en de aarde.

JMA heeft van zich laten horen bij verschillende onderwerpen, tijdens verschillende acties en heeft diverse acties, campagnes en projecten zelf opgestart. Alles werd gedaan én (vaak) vrijwillig met het doel om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. 
Flyer voor milieumanifestatie van JMA
Dat maakt JMA tot zo'n unieke organisatie. We hebben een rijke geschiedenis van betrokken jongeren, die onbaatzuchtig zichzelf inzetten voor een betere wereld zonder gevaarlijke klimaatverandering. Je kan jezelf de vraag stellen wat JMA nou echt uniek maakt en of het niet hetzelfde is als elk andere jongerenorganisatie.

Ik ken geen enkele andere jongerenorganisatie, die zo lang heeft volgehouden op zo'n belangrijk onderwerp, met zoveel verschillende aspecten. Bij gevaarlijke klimaatverandering en het tegengaan ervan, praten we ook over intersectionaliteit, diversiteit, het economische systeem, het politieke stelsel, feminisme, empowerment en het financiële systeem vanuit een perspectief waarbij de mensheid niet centraal staat maar juist de natuur, ecosystemen en de aarde zelf.

Dit had het JMA logo kunnen zijn. Alleen werd het hem uiteindelijk niet.

Wanneer ik bij een Europees evenement van Young Friends of the Earth The Europe ben of bij een activiteit van partners, dan ervaar ik regelmatig een groepsgevoel, waarbij iedereen dezelfde idealen heeft en voor hetzelfde doel gaat. Dat sterkt mij, en met mij vele mensen enorm en creëert een levendige en actieve beweging.

Dat betekent niet dat we geen verbeterpunten zien. Bij JMA zorgen we nog onvoldoende voor een groepsgevoel. We creëren nog onvoldoende meerwaarde van een JMA lidmaatschap. We hebben nog onvoldoende zichtbaarheid in het maatschappelijke middenveld en JMA is nog niet dé jongerenmilieuvereniging van Nederland.

Ook zien we nog genoeg mogelijkheden tot verbetering als het gaat effectiviteit van onze acties, campagnes en projecten. Het aantal actieve jongeren staat ook nog in schril contrast met onze ambities als jongerenmilieuvereniging. Het komend jaar heeft het bestuur daarom ook hoge ambities. We gaan ons richten op het activeren van de huidige leden en meer effectief te werk gaan.

Daarvoor hebben we iedereen nodig. Ook juist wanneer we onze missie, visie en strategische doelen (Algemeen Beleidsplan) gaan herzien. Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering eind mei/begin juni, gaan we daarover hebben en zal er een stemming over het Algemeen Beleidsplan plaatsvinden.

Uiteindelijk gaat het om het impact van JMA. Dat kan niet zonder jou. Om daad bij woord te voegen, gaan we een maandelijkse ledenborrel organiseren voor binding en versterking van de vereniging. Als bestuur zijn we altijd aanspreekbaar voor jou, voor opmerkingen, tips en vragen. Schroom niet en leg vooral het vuur aan onze schenen.

Lawrence

#JMA25


Geen opmerkingen:

Een reactie posten