donderdag 2 mei 2013

Schaliegas. De toekomst?!

Schaliegas. De kranten staan er steeds boller van. Ieder heeft er een mening over, lijkt wel. Maar zo makkelijk is het niet om hier een mening over te vormen. Zelfs de Partij van de Arbeid met 'milieu-activist' Samsom heeft hier ook moeite mee gehad. De leden werden nogmaals gevraagd om stellingname op dit onderwerp. Diederik Samsom leek even niet meer te weten wat hij ook al weer van schaliegas vond. Even vergeten dat hij in 2011 nog in Boxtel samen met Milieudefensie in protest ging tegen schaliegas? Inmiddels heeft de PvdA ook 'nee' gezegd tegen schaliegas. Maar waarom?
Gelukkig hebben we de foto's nog.
Ook ik geef toe, er is nog weinig bekend over deze vorm van energiewinning. Er zijn zoveel onderzoeken naar gedaan die elkaar ook nog eens tegenspreken. En juist vanwege deze technische onzekerheid lijkt me het geen goed idee om toch door te gaan met proefboringen naar schaliegas. Op dit moment zijn er teveel negatieve gevolgen bekend. En waarom willen wij deze negatieve gevolgen ondervinden? Waarom proefboringen? Er is genoeg ervaring opgedaan in andere delen van het wereld. De film Gasland, die op 24 maart is vertoond door JMA, toont op groot scherm de nadelige gevolgen die het heeft voor mens en milieu.

Eén van de landen waar veel schaliegas gewonnen zou kunnen worden is Polen. Dit zal een verdere opleving van haar economie kunnen betekenen. Het zal onafhankelijkheid van het Russische gas tot gevolg hebben. Een interessante verschuiving in macht. Met mijn Poolse achtergrond is dit iets wat ik dit mooie land erg gun. Maar niet wanneer dit mogelijk ten koste gaat juist aan dit prachtige landschap. De mooie Poolse loofbossen, een kaalslag in dit rijke natuur met nog eens prijkende boortorens. Een voortrekkersrol in de duurzame energiewinning, dat gun ik Polen.

Schaliegas is niet de toekomst. Ook de voorstanders geven toe dat deze vorm van energiewinning ons maximaal voor 50 jaar gaat voorzien van energie. Een duurzaam, toekomstgerichte visie kan dit niet genoemd worden. Zet het arbeid en materieel voor het (proef)boren in voor het verder innoveren en ontwikkelen van duurzame energiewinning.

Daarom zeg ik 'nee' tegen schaliegas en een volmondig 'ja' tegen een daadwerkelijk duurzame toekomst.

Zeg jij ook 'nee' tegen proefboringen? Onderteken de petitie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten